Soul Story Gaming

Z Soul Story Gaming Wiki
Verze z 15. 11. 2020, 19:49, kterou vytvořil PERNIK (diskuse | příspěvky) (náměty pro RP)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vítejte na Soul Story Gaming Wiki.

Na této stránce najde IC i OOC stránky týkající se převážně RP a příběhů, postav a událostí z našeho serveru.

Kdokoliv z vás se může zapojit do plnění této Wiki obsahem.

S přispíváním OOC a IC informací k událostem a postavám buďte opatrní a označujte je správně. Pokud zveřejníte informaci jako IC, musí vaše postava tuto informaci vědět, IC příspěvky jsou v RP dohledatelné. Můžete tedy např. přidat na stránku dílny, že vyhořela, protože jste o tom IC slyšeli, případně přidat fotky.


Soul Story Gaming

Soul Story Gaming je herní projekt s primárním zaměřením na Roleplay ve hře Grand Theft Auto V, aktuálně fungujeme na multiplayerové modifikaci FiveM. Tvoříme životní příběhy svých postav, žijeme jejich životy a užíváme si svobodu tohoto světa. Server je ve vývoji od roku 2018 (dříve pod značkou CoreRP) a od 23. února 2020 funguje pod vlastní značkou Soul Story Gaming, pod kterou probíhá kompletní přestavba. Server se aktuálně blíží do verze BETA 2.0. Hlavním vývojářem a zakladatelem projektu je PERNIK.

Projekt je spravován komunitou a řízen hráči vybíranými pravidelně z komunity.

Team se dělí na komunitní - Community Admin, Community Assistant, Whitelist Tester, Event Manager, Offduty Admin a technickou část - Developer, Handling Developer

Soul Story Roleplay - FiveM

Komunita


Vždy se můžeš připojit do našich komunitních sítí a potkat nové lidi!