Zákony

Z Soul Story Gaming Wiki
Zákoník SoulStoryGaming
spodní hranice horní hranice spodní hranice horní hranice poznámka
Přestupky všeobecné (plná čára, Uturn apod.) přestupek 200,00 500,00
Jízda na červenou přestupek 200,00 500,00
Překročení rychlosti do 20 mph přestupek 200,00 500,00
Překročení rychlosti 21- 50 mph přestupek 400,00 1 000,00 mozne zabaveni RP na 1 den IRL
Překročení rychlosti nad 51 mph přestupek 1 000,00 5 000,00 mozne zabavení RP na 1 - 3 dny IRL
Jízda pod vlivem návýkových látek přestupek 200,00 500,00
Jízda s nelegální výbavou přestupek 1 000,00 5 000,00 možné zabavení vozidla
Jízda bez licence tr. čin 200,00 2 500,00 nebo VPP VPP
§ 23103 Reckless driving / jízda ohrožující okolí tr. čin 1 000,00 5 000,00 a VPP VPP mozne zabavení RP na 1 - 3 dny IRL
Veřejné pohoršení přestupek 200,00 500,00
§ 2800.2 Neuposlechnutí výzvy PD / ujíždění přestupek 400,00 1 000,00 nebo VPP VPP
Pokus o korupci / korupce tr. čin VPP VPP nebo 1 5 zabavení
Urážka úřední osoby přestupek 1 000,00 5 000,00 nebo VPP VPP
Pořádání městem neschválených akcí přestupek 1 000,00 5 000,00
Držení zakázané zbraně krátké/chladné přestupek 1 000,00 5 000,00 zabavení
Držení zakázané zbraně dlouhé/výbušnin tr. čin 1 000,00 5 000,00 a 3 8 zabavení
Držení zakázané zbraně 3 ks a více tr. čin 5 000,00 15 000,00 a 5 15 zabavení
Držení zbraně přes zákaz tr. čin 200,00 2 500,00 a VPP VPP zabavení
Držení omamných látek - tráva nad 30g přestupek 400,00 1 000,00 zabavení
Držení omamných látek - tráva nad 200g tr. čin 1 000,00 5 000,00 nebo VPP 1 zabavení
Držení omamných látek - koks a meth do 2g přestupek 200,00 500,00 zabavení
Držení omamných látek - koks a meth nad 3g přestupek 1 000,00 5 000,00 nebo VPP 2 zabavení
§ 11350 Držení omamných látek - koks a meth nad 20g tr. čin 1 000,00 5 000,00 a 3 8 zabavení
Prodej omamných látek - tráva nad 30g tr. čin 400,00 1 000,00 nebo 1 5 zabavení
Prodej omamných látek - koks a meth tr. čin 1 000,00 5 000,00 nebo 3 8 zabavení
Prodej nelegálních zbraní a výbavy tr. čin 5 15 zabavení
Používání cizí věci / joyriding (NPC) přestupek 200,00 500,00
Vstup na soukromý pozemek tr. čin 200,00 1 000,00 nebo 1 5
Krádež (vozidlo hráče) tr. čin 200,00 1 000,00 nebo VPP VPP
Loupež tr. čin 400,00 1 000,00 nebo 1 5
Ozbrojená loupež tr. čin 400,00 1 000,00 a 1 5 ztrata prava na zbran
Nepřiměřená sebeobrana přestupek 200,00 500,00 nebo VPP VPP
Napadení civilisty přestupek 200,00 500,00 nebo VPP VPP
Napadení úřední osoby tr. čin 400,00 1 000,00 nebo 1 5
Napadení civilisty střelnou zbraní tr. čin 400,00 1 000,00 a 1 5 ztrata prava na zbran
Napadení úřední osoby střelnou zbraní tr. čin 1 000,00 5 000,00 a 3 8 ztrata prava na zbran
Nošení zbraně na veřejnosti bez povolení přestupek 1 000,00 5 000,00
Střelba na veřejnosti tr. čin 400,00 1 000,00 a VPP VPP ztrata prava na zbran
Únos tr. čin 5 15 ztrata prava na zbran
Mučení tr. čin 10 20 ztrata prava na zbran
Zabití civilisty (zabití NPC) tr. čin 400,00 1 000,00 a VPP VPP ztrata prava na zbran
Zabití prvního stupně (CK hráče) tr. čin 20 jailCK ztrata prava na zbran dozivotne
Zabití úřední osoby (CK PD) tr. čin 20 jailCK ztrata prava na zbran dozivotne